Лого на Digital Auto Future

Правила и Условия

Правила и условия

Последна актуализация 17 септември 2023 г.

СЪГЛАСИЕ С НАШИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ

Ние сме Фондация "Диджитал крипто свят" (Компания', 'На', 'на', или 'Нашият'), дружество, регистрирано в България на ул. "Янко Мустаков" 33, 9023 Варна, България.

Ние управляваме уебсайта https://digitalautofuture.com (Сайт'), както и всички други свързани продукти и услуги, които препращат към настоящите правни условия или към които има препратка (наричани по-нататъкПравни условия') (наричани заедно 'Услуги').

Можете да се свържете с нас по имейл на адрес [email protected].

Тези правни условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице (Вие') и Фондация "Диджитал крипто свят" относно Вашия достъп до Услугите и тяхното използване. Вие се съгласявате, че с достъпа си до Услугите сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Правни условия. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ.

Допълнителните условия или документи, които могат да бъдат публикувани в Услугите от време на време, са изрично включени в настоящия документ чрез препратка. Запазваме си правото, по свое усмотрение, да правим промени или модификации на тези Правни условия от време на време. Ще Ви предупреждаваме за всички промени чрез актуализиране на датата "Последна актуализация" в настоящите Правни условия и Вие се отказвате от правото си да получавате специално уведомление за всяка такава промяна. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Правни условия, за да сте информирани за актуализациите. Вие ще бъдете обект на и ще се считате, че сте се запознали и сте приели промените във всички ревизирани Правни условия, като продължите да използвате Услугите след датата на публикуване на такива ревизирани Правни условия.

Услугите са предназначени за потребители, които са навършили поне 18 години. На лица под 18-годишна възраст не е разрешено да използват или да се регистрират за Услугите.

Препоръчваме ви да разпечатате копие от настоящите Правни условия, за да си ги запазите.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. НАШИТЕ УСЛУГИ
 2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 3. ПРЕДСТАВЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 5. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ
 6. ПРИНОСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 7. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС
 8. НАСОКИ ЗА РЕВЮТА
 9. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
 10. РЕКЛАМОДАТЕЛИ
 11. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
 12. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 13. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 14. ПРОМЕНИ И ПРЕКЪСВАНИЯ
 15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
 16. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 17. КОРЕКЦИИ
 18. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
 19. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
 20. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ
 21. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ
 22. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ
 23. РАЗНИ
 24. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
 1. НАШИТЕ УСЛУГИ

Информацията, предоставена при използването на Услугите, не е предназначена за разпространение или използване от лица или организации в юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване на би било в противоречие със закон или подзаконов акт или би ни подложило на изискване за регистрация в такава юрисдикция или държава. Съответно лицата, които избират да получат достъп до Услугите от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят пълна отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

 1. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашата интелектуална собственост

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост върху нашите Услуги, включително целия изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики в Услугите (наричани общо "Съдържание"), както и търговските марки, марките за услуги и логата, съдържащи се в тях ("Марки").

Нашето Съдържание и Марките са защитени от законите за авторското право и търговските марки (и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция), както и от договори в САЩ и по света.

Съдържанието и марките се предоставят във или чрез Услугите "както са" само за ваша лична, нетърговска употреба или за вътрешни бизнес цели.

Използването на нашите Услуги от Ваша страна

При условие че спазвате настоящите правни условия, включително ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ по-долу, ние ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем и отменяме лиценз за:

 • достъп до Услугите; и
 • Да изтегляте или отпечатвате копие на която и да е част от Съдържанието, до което сте получили достъп по подходящ начин.

единствено за ваша лична, нетърговска употреба или за вътрешни бизнес цели.

Освен както е посочено в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, никоя част от Услугите и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за каквато и да е търговска цел без нашето изрично предварително писмено разрешение.

Ако желаете да използвате Услугите, Съдържанието или Марките по начин, различен от посочения в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, моля, адресирайте искането си до: [email protected]. Ако някога ви дадем разрешение да публикувате, възпроизвеждате или показвате публично част от нашите Услуги или Съдържание, трябва да ни посочите като собственици или лицензодатели на Услугите, Съдържанието или Марките и да гарантирате, че всички известия за авторски права или права на собственост се появяват или са видими при публикуването, възпроизвеждането или показването на нашето Съдържание.

Ние си запазваме всички права, които не са ви предоставени изрично, върху Услугите, Съдържанието и Марките.

Всяко нарушение на тези права на интелектуална собственост ще представлява съществено нарушение на нашите Правни условия и правото ви да използвате нашите Услуги ще бъде прекратено незабавно.

Вашите предложения и принос

Моля, прегледайте този раздел и ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ внимателно, преди да използвате нашите Услуги, за да разберете (а) правата, които ни предоставяте, и (б) задълженията, които имате, когато публикувате или качвате каквото и да е съдържание чрез Услугите.

Подаване на документи: С директното изпращане на въпрос, коментар, предложение, идея, обратна връзка или друга информация относно Услугите ("Подадени данни") се съгласявате да ни прехвърлите всички права на интелектуална собственост върху такива Подадени данни. Съгласявате се, че ние сме собственици на това Предаване и имаме право на неограниченото му използване и разпространение за всякакви законни цели, търговски или други, без да ви признаваме или компенсираме.

Приноси: Услугите могат да ви приканват да общувате, да допринасяте за или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функционалности, по време на които можете да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате,, Изпращате или излъчвате съдържание и материали до нас или чрез Услугите, включително, но не само, текст, писания, видео, аудио, снимки, музика, графики, коментари, рецензии, предложения за оценка, лична информация или други материали ("Приноси"). Всяко Предаване, което е публично публикувано, също се счита за Принос.

Вие разбирате, че Приносите могат да бъдат разглеждани от други потребители на Услугите и евентуално чрез уебсайтове на трети страни.

Когато публикувате Приноси, Вие ни предоставяте лиценз (включително за използване на Вашето име, търговски марки и лога): С публикуването на каквито и да било Приноси ни предоставяте неограничено, неограничено, неотменимо, вечно, неизключително, прехвърляемо, безвъзмездно, напълно платено, световно право и лиценз за: да използваме, копираме, възпроизвеждаме, разпространяваме, продаваме, препродаваме, публикуваме, излъчваме, преправяме, съхраняваме, изпълняваме публично, показваме публично, преформатираме, превеждаме, правим извадки (изцяло или частично) и използваме Вашите материали (включително, без ограничение, Вашия образ, име и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни или други, да изготвяме производни произведения от Вашите материали или да ги включваме в други произведения, както и да сублицензираме лицензите, предоставени в този раздел. Нашето използване и разпространение може да се извършва във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали.

Този лиценз включва използването от наша страна на вашето име, име на компания и име на франчайз, както е приложимо, както и на всички предоставени от вас търговски марки, марки за услуги, търговски имена, лога и лични и търговски изображения.

Вие носите отговорност за това, което публикувате или качвате: Изпращайки ни Материали и/или публикувайки Материали чрез която и да е част от Услугите или правейки Материалите достъпни чрез Услугите чрез свързване на Вашия акаунт в Услугите с някой от Вашите акаунти в социалните мрежи, Вие:

 • потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с нашите ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ и няма да публикувате, изпращате, качвате или предавате чрез Услугите каквото и да е Подаване, нито да публикувате какъвто и да е Принос, който е незаконен, тормозещ, омразен, вреден, клеветнически, неприличен, тормозещ, обиден, дискриминационен, заплашващ което и да е лице или група, сексуално явен, фалшив, неточен, измамен или подвеждащ;
 • до степента, допустима от приложимото законодателство, да се откаже от всички морални права върху всяко такова Представяне и/или Принос;
 • да гарантирате, че всяко такова представяне и/или принос са оригинални за вас или че имате необходимите права и лицензи за представянето на такива представяния и/или принос и че имате пълното право да ни предоставите горепосочените права във връзка с вашите представяния и/или принос; и
 • гарантирате и декларирате, че вашите подадени материали и/или материали не представляват поверителна информация.

Вие носите пълната отговорност за Вашите Подадени материали и/или Приноси и изрично се съгласявате да ни възстановите всички загуби, които можем да претърпим поради нарушаване от Ваша страна на (а) този раздел, (б) правата на интелектуална собственост на трета страна или (в) приложимото законодателство.

Можем да премахнем или редактираме вашето Съдържание: Въпреки че нямаме задължение да наблюдаваме каквито и да било Приноси, имаме право да премахваме или редактираме каквито и да било Приноси по всяко време без предизвестие, ако по наше разумно мнение считаме, че тези Приноси са вредни или нарушават настоящите Правни условия. Ако премахнем или редактираме такива Приноси, можем също така да спрем или деактивираме Вашия акаунт и да съобщим на властите за Вас.

 1. ПРЕДСТАВЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която предоставяте, ще бъде вярна, точна актуална и пълна; (2) ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази регистрационна информация, когато е необходимо; (3) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Правни условия; (4) не сте непълнолетно лице в юрисдикцията, в която пребивавате; (5) няма да осъществявате достъп до Услугите чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (6) няма да използвате Услугите за незаконни или неразрешени цели; и (7) използването на Услугите от Ваша страна няма да нарушава нито един приложим закон или разпоредба.

Ако предоставите невярна, неточна, неактуална или непълна информация, имаме право да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Услугите (или на част от тях).

 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Може да се наложи да се регистрирате, за да използвате Услугите. Вие се съгласявате да пазите паролата си в тайна и ще носите отговорност за всяко използване на Вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от Вас потребителско име, ако по наша преценка установим, че такова име е неподходящо, неприлично или по друг начин укоримо.

 1. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право на достъп до Услугите или да ги използвате за цели, различни от тези, за които предоставяте Услугите. Услугите не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски начинания, с изключение на тези, които са изрично одобрени от нас.

Като потребител на Услугите Вие се съгласявате да не:

 • систематично да извличате данни или друго съдържание от Услугите, за да създавате или съставяте, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
 • Да измамите, заблудите или подведете нас и другите потребители, особено при опити за узнаване на чувствителна информация за акаунта, като например потребителски пароли.
 • Да заобикаляте, деактивирате или по друг начин да се намесвате в свързаните със сигурността функции на Услугите, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Услугите и/или съдържащото се в тях Съдържание.
 • Да злепоставяте, опетнявате или по друг начин да нанасяте вреда на нас и/или Услугите по наше мнение.
 • Да използвате каквато и да е информация, получена от Услугите, за да тормозите, злоупотребявате или вредите на друго лице.
 • Да използвате неправилно нашите услуги за поддръжка или да подавате фалшиви сигнали за злоупотреба или неправомерно поведение.
 • да използвате Услугите по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.
 • да участвате в неразрешено рамкиране или свързване с Услугите.
 • Да качвате или предавате (или да се опитвате да качвате или предавате) вируси, троянски коне или други материали, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), които пречат на която и да е страна да използва и да се наслаждава на Услугите без прекъсване или модифицират, увреждат, нарушават, променят или се намесват в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на Услугите.
 • Да се ангажирате с автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
 • Да изтривате бележката за авторско право или други права на собственост от всяко Съдържание.
 • Да се опитвате да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.
 • Да качвате или предавате (или да се опитвате да качвате или предавате) материали, които действат като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, но не само, ясни графични формати за обмен ("gifs"), 1×1 пиксела, уеб бъгове, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани "шпионски софтуер" или "механизми за пасивно събиране" или "pcms").
 • Да се намесвате, да прекъсвате или да създавате ненужна тежест за Услугите или мрежите или услугите, свързани с Услугите.
 • да тормозите, дразнители, заплашвате или заплашвате нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Услугите за вас.
 • Да се опитвате да заобикаляте всички мерки на Услугите, предназначени за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Услугите или до която и да е част от тях.
 • Да копирате или адаптирате софтуера на Услугите, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.
 • С изключение на случаите, разрешени от приложимото законодателство, да дешифрирате, декомпилирате, дезасемблирате или извършвате обратно инженерство на който и да е от софтуерите, съставляващи или по какъвто и да е начин изграждащи част от Услугите.
 • С изключение на случаите, в които това може да е резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър, да използвате, стартирате, разработвате или разпространявате каквато и да е автоматизирана система, включително, но не само, паяк, робот, програма за измама, скрапер или офлайн четец, който има достъп до Услугите, или да използвате или стартирате какъвто и да е неразрешен скрипт или друг софтуер.
 • да използвате агент по покупките или агент по покупките за извършване на покупки чрез Услугите.
 • да използвате Услугите по неразрешен начин, включително да събирате потребителски имена и/или имейл адреси на потребителите по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелани имейли или да създавате потребителски акаунти по автоматизиран начин или под фалшив претекст.
 • да използвате Услугите като част от усилията си да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Услугите и/или Съдържанието за каквото и да е начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.
 • Използвайте Услугите, за да рекламирате или предлагате за продажба стоки и услуги.
 • Да продавате или прехвърляте по друг начин Вашия профил.
 1. ПРИНОСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Услугите могат да ви приканват да общувате, да допринасяте за или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функционалности и могат да ви предоставят възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали към нас или в Услугите, включително, но не само, текст, писания, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или други материали (наричани общо "Приноси"). Материалите могат да бъдат разглеждани от други потребители на Услугите и чрез уебсайтове на трети страни. В този смисъл всички материали, които предавате, могат да бъдат третирани като неповерителни и непатентовани. Когато създавате или предоставяте какъвто и да е принос, Вие декларирате и гарантирате, че:

 • Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или изпълнението, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите материали не нарушават и няма да нарушат правата на собственост, включително, но не само, авторските права, патентите, търговските марки, търговските тайни или моралните права на трети страни.
 • Вие сте създател и собственик или притежавате необходимите лицензи, права, съгласия, освобождавания и разрешения да използвате и да упълномощите нас, Услугите и други потребители на Услугите да използват Вашите Приноси по всеки начин, предвиден от Услугите и настоящите Правни условия.
 • Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко лице, което може да бъде идентифицирано във вашите Приноси, да използвате името или образа на всяко лице, което може да бъде идентифицирано, за да позволите включването и използването на вашите Приноси по всеки начин, предвиден от Услугите и настоящите Правни условия.
 • Вашите материали не са фалшиви, неточни или подвеждащи.
 • Вашите материали не са непоискани или неразрешени реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови писма или други форми на привличане на клиенти.
 • Вашият принос не е неприличен, неприличен, похотлив, мръсен, насилствен, тормозещ, клеветнически, обиден или по друг начин неприемлив (както е определено от нас).
 • Вашият принос не осмива, не се подиграва, не унижава, не заплашва и не злоупотребява с никого.
 • Вашият принос не се използва за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на други лица и за насърчаване на насилието срещу конкретно лице или група от хора.
 • Вашите материали не нарушават приложимите закони, разпоредби или правила.
 • Вашите материали не нарушават правата на личен живот или публичност на трети страни.
 • Вашите материали не нарушават нито един приложим закон, отнасящ се до детска порнография, или друг закон, целящ да защити здравето или благосъстоянието на непълнолетни.
 • Вашите материали не включват обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания.
 • Вашите материали не нарушават по друг начин нито препращат към материали, които нарушават някоя от разпоредбите на настоящите Правни условия или приложим закон или наредба.

Всяко използване на Услугите в нарушение на горното нарушава настоящите Правни условия и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на правата ви да използвате Услугите.

 1. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

С публикуването на вашите материали в която и да е част от Услугите вие автоматично ни предоставяте, а вие заявявате и гарантирате, че имате право да ни предоставите неограничено, неотменимо, постоянно, неизключително, прехвърляемо, безвъзмездно, напълно платено, световно право и лиценз за хостване, използване, копиране, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродажба, публикуване, излъчване, преименуване, архивиране, съхраняване, кеширане, публично представяне, публичен показ, преформатиране, превод, предаване, извадки (изцяло или частично) и разпространение на такива Приноси (включително, без ограничение, Вашия образ и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни или други, и да изготвя производни произведения или да включва в други произведения такива Приноси, както и да предоставя и разрешава сублицензии на горепосоченото. Използването и разпространението може да се извършва във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали.

Този лиценз важи за всяка форма, медия или технология, известна сега или разработена впоследствие, и включва използването от наша страна на вашето име, име на компания и име на франчайз, както е приложимо, както и на всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена, лога и лични и търговски изображения, които предоставят. Отказвате се от всички морални права върху вашите Приноси и гарантирате, че моралните права не са били предявени по друг начин върху вашите Приноси.

Ние не претендираме за собственост върху вашите Приноси. Вие запазвате пълната си собственост върху всички Ваши материали и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите материали. Ние не носим отговорност за каквито и да било изявления или декларации във Вашите Приноси, предоставени от Вас в която и да било област на Услугите. Вие носите пълната отговорност за Вашите Приноси към Услугите и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас във връзка с Вашите Приноси.

Имаме право, по наша собствена и абсолютна преценка, (1) да редактираме, или променяме по друг начин всеки принос; (2) да прекатегоризираме всеки принос, за да го поставим на по-подходящи места в Услугите; и (3) да проверяваме предварително или да изтриваме всеки принос по всяко време и по всякаква причина, без предизвестие. Ние нямаме задължение да наблюдаваме Вашите Приноси.

 1. НАСОКИ ЗА РЕВЮТА

Може да ви предоставим области в Услугите, където да оставяте отзиви или оценки. Когато публикувате отзив, трябва да спазвате следните критерии: (1) трябва да имате непосредствен опит с лицето/субекта, за който се отнася ревюто; (2) ревютата ви не трябва да съдържат обидни ругатни или оскърбителни, расистки, обидни или омразни изрази; (3) ревютата ви не трябва да съдържат дискриминационни препратки въз основа на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане; (4) Вашите отзиви не трябва да съдържат препратки към незаконна дейност; (5) не трябва да сте свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви; (6) не трябва да правите заключения относно законността на поведението; (7) не можете да публикувате неверни или подвеждащи твърдения; и (8) не можете да организирате кампания, насърчаваща други хора да публикуват отзиви, независимо дали положителни или отрицателни.

Можем да приемаме, отхвърляме или премахваме ревюта по наша преценка. Нямаме абсолютно никакво задължение да проверяваме ревюта или да изтриваме ревюта, дори ако някой счита, че ревютата за неприемливи или неточни. Отзивите не са одобрени от нас и не отразяват непременно нашето мнение или мнението на някой от нашите филиали или партньори. Не поемаме отговорност за нито едно ревю, нито за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от което и да било ревю. С публикуването на ревю вие ни предоставяте вечно, неизключително, световно, безвъзмездно, напълно платено, прехвърлимо и подлежащо на сублицензиране право и лиценз за възпроизвеждане, промяна, превод, предаване по какъвто и да е начин, показване, изпълнение и/или разпространение на цялото съдържание, свързано с ревюто.

 1. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Услугите могат да съдържат (или да ви бъдат изпратени чрез Сайта) връзки към други уебсайтове ("Уебсайтове на трети страни"), както и статии, снимки, текст, графики, картини, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи на или произхождащи от трети страни ("Съдържание на трети страни"). Такива Уебсайтове на трети страни и Съдържание на трети страни не са проучвани, наблюдавани или проверявани за точност, Уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за Уебсайтовете на трети страни, до които е получен достъп чрез Услугите, или за Съдържание на трети страни, публикувано, достъпно чрез или инсталирано от Услугите, включително за съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в Уебсайтовете на трети страни или Съдържанието на трети страни. Включването, свързването с или разрешаването на използването или инсталирането на Уебсайтове на трети страни или Съдържание на трети страни не означава одобрение или одобрение от наша страна. Ако решите да напуснете Услугите и да осъществите достъп до Уебсайтове на Трети страни или да използвате или инсталирате Съдържание на Трети страни, Вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че настоящите Правни условия вече не се прилагат. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, към който преминавате от Услугите, или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от Услугите. Всякакви покупки, които правите чрез Уебсайтове на трети страни, Ще се извършват чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани от Уебсайтовете на трети страни, и ще ни държите невинни за всякакви вреди, причинени от закупуването на такива продукти или услуги. Освен това ще ни държите невинни за всякакви загуби, понесени от вас, или вреди, причинени ви във връзка с или произтичащи по какъвто и да е начин от Съдържание на трета страна или контакт с Уебсайтове на трета страна.

 1. РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Позволяваме на рекламодателите да показват своите реклами и друга информация в определени области на Услугите, като например странични реклами или рекламни банери. Ние просто предоставяме пространството за поставяне на такива реклами и нямаме други отношения с рекламодателите.

 1. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Запазваме си правото, но не и задължението, да: (1) да наблюдаваме Услугите за нарушения на настоящите Правни условия; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наша преценка нарушава закона или настоящите Правни условия, включително, но не само, да съобщим за такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наша преценка и без ограничение да откажем, ограничим достъпа, ограничим наличността или деактивираме (доколкото това е технологично възможно) всеки Ваш принос или част от него; (4) по наше усмотрение и без ограничение, уведомление или отговорност да премахваме от Услугите или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин натоварват нашите системи; и (5) да управляваме Услугите по друг начин, предназначен да защитава нашите права и собственост и да улеснява правилното функциониране на Услугите.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност: https://digitalautofuture.com/bg/politika-za-poveritelnost/. С използването на Услугите се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в настоящите Правни условия. Моля, имайте предвид, че Услугите се хостват в Канада. Ако получите достъп до Услугите от друг регион на света със закони или други изисквания, регулиращи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Канада, то чрез продължаване на използването на Услугите Вие прехвърляте данните си в Канада и изрично се съгласявате данните Ви да бъдат прехвърлени и обработени в Канада.

 1. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите правни условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Услугите. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ КОЯТО И ДА Е ДРУГА РАЗПОРЕДБА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИП АДРЕСИ) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА КОЕТО И ДА Е ИЗЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДОГОВОР, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО НА ВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАША ПРЕЦЕНКА.

Ако прекратим или спрем профила ви по някаква причина, ви е забранено да регистрирате и създавате нов профил под вашето име, под фалшиво или заимствано име или под името на трета страна, дори ако действате от името на третата страна. В допълнение към прекратяването или временното спиране на акаунта Ви, си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, но не само, да предявим граждански, наказателни и съдебни искове.

 1. ПРОМЕНИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Запазваме си правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Услугите по всяко време или по каквато и да е причина по наша преценка и без предизвестие. Въпреки това нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация в нашите Услуги. Няма да носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугите.

Не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време. Възможно е да изникнат хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана с Услугите, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки. Запазваме си правото да променяме, преработваме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин модифицираме Услугите по всяко време и по всякаква причина, без да ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността да получите достъп до Услугите или да ги използвате по време на прекъсване или прекратяване на Услугите. Нищо в настоящите Правни условия няма да се тълкува като задължение да поддържаме и поддържаме Услугите или да предоставяме каквито и да било корекции, актуализации или версии във връзка с тях.

 1. УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО

Настоящите правни условия се уреждат и тълкуват съгласно законите на България, като използването на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки е изрично изключено. Ако обичайното Ви местопребиваване е в ЕС и сте потребител, Вие допълнително разполагате със защитата, която Ви осигуряват задължителните разпоредби на закона в страната Ви на пребиваване. Фондация "Диджитал крипто свят" и Вие самият се съгласявате да се подчините на неизключителната юрисдикция на съдилищата във Варна, което означава, че можете да предявите иск за защита на правата си на потребител във връзка с настоящите Правни условия в България или в държавата от ЕС, в която пребивавате.

 1. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Неформални преговори

За да се ускори разрешаването и да се контролират разходите по всеки спор, разногласие или претенция, свързани с настоящите Правни условия (всеки от които е "Спор" и заедно "Споровете"), повдигнати от вас или от нас (поотделно "Страна" и заедно "Страните"), Страните се съгласяват първо да се опитат да преговарят по всеки Спор (с изключение на Споровете, изрично посочени по-долу) неофициално в продължение на най-малко тридесет (30) дни, преди да започнат арбитраж. Такива неофициални преговори започват след писмено уведомление от едната страна до другата страна.

Обвързващ арбитраж

Всеки спор, възникнал от отношенията между страните по настоящите правни условия, се решава от един арбитър, който ще бъде избран в съответствие с Арбитражния и вътрешния правилник на Европейския арбитражен съд, който е част от Европейския арбитражен център със седалище в Страсбург, и който е в сила към момента на подаване на молбата за арбитраж, и чието приемане на настоящата клауза представлява приемане. Седалището на арбитража е Варна, България. Езикът на производството е български. Приложимите норми на материалното право са тези на България.

Ограничения

Страните се съгласяват, че всеки арбитраж се ограничава до спора между страните поотделно. В пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде обединен с друго производство; (б) няма право или упълномощаване за арбитраж на групов принцип или за използване на процедури за групов иск; и (в) няма право или упълномощаване за завеждане на спор в качеството на представител от името на широката общественост или други лица.

Изключения от неофициалните преговори и арбитража

Страните се споразумяват, че следните спорове не са предмет на горепосочените разпоредби относно неофициални преговори, обвързващ арбитраж: (а) всякакви спорове, целящи да наложат или защитят или отнасящи се до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна; (б) всякакви спорове, свързани с или произтичащи от твърдения за кражба, пиратство, нарушаване на неприкосновеността на личния живот или неразрешено използване; и (в) всякакви искове за съдебна защита. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира всеки Спор, попадащ в обхвата на частта от тази разпоредба, която е установена като незаконна или неприложима, и такъв Спор ще бъде решен от компетентен съд в рамките на съдилищата, изброени за компетентност по-горе, и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.

 1. КОРЕКЦИИ

Възможно е в Услугите да има информация, която да съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията в Услугите по всяко време, без предварително уведомление.

 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗАТА НА СЪСТОЯНИЕТО И НАЛИЧНОСТТА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШИЯ СОБСТВЕН РИСК. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, И НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ, ЗАБЛУДИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, (2) ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ВИ ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, (3) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ ЗАЩИТЕНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ НА ЦЯЛАТА ЛИЧНА И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА НА ТЯХ, (4) ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ ИЛИ ОТ УСЛУГИТЕ, (5) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИ ОТ ТРЕТА СТРАНА, И/ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗЛЯЗОХА В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАВАНО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДОСТЪПНО ЧРЕЗ УСЛУГИ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ НЕ ОДОБРЯВАМЕ, НЕ ГАРАНТИРАМЕ И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИТО ЕДИН ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ УСЛУГИ, НИТО ЕДИН УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКА, НИТО ЕДИН УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИ В БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА, И НИЕ НЯМА ДА БЪДЕМ СТРАНА ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО И ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКАКЪВ ВИД СРЕДСТВА ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА ПРОЯВЯВАТЕ ПРЕДПАЗЛИВОСТ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате нас, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши служители, агенти, партньори и работници, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорности, претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, направени от трета страна поради или в резултат на: (1) Вашия принос; (2) използване на Услугите; (3) нарушаване на настоящите Правни условия; (4) нарушаване на Вашите изявления и гаранции, посочени в настоящите Правни условия; (5) нарушаване от Ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, на правата на интелектуална собственост; или (6) открито вредно действие спрямо друг потребител на Услугите, с когото сте се свързали чрез Услугите. Независимо от горното, ние си запазваме правото, за Ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрола на всеки въпрос, за който сте длъжни да ни обезщетите, и Вие се съгласявате да ни сътрудничите, за Ваша сметка, в защитата на такива искове. Ние ще положим разумни усилия, за да ви уведомим за всеки такъв иск, действие или производство, което е предмет на това обезщетение, след като узнаем за него.

 1. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме определени данни, които предавате на Услугите, с цел управление на изпълнението на Услугите, както и данни, свързани с използването на Услугите от Ваша страна. Въпреки че извършваме редовни рутинни резервни копия на данните, Вие носите пълната отговорност за всички данни, които предавате или които са свързани с някаква дейност, която сте предприели, използвайки Услугите. Вие се съгласявате, че няма да носите никаква отговорност пред Вас за загуба или повреда на такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.

 1. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещаването на Услугите, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни съобщения. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и да се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкрития и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез електронна поща и Услугите, отговарят на всички законови изисквания за писмена форма на такива съобщения. С НАСТОЯЩОТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, КАКТО И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИ. С настоящото се отказвате от всякакви права или изисквания по силата на всякакви закони, наредби, правила, наредби или други закони в която и да е юрисдикция, които изискват оригинален подпис, доставка или съхранение на неелектронни записи, или на плащания или предоставяне на кредити по друг начин, различен от електронен.

 1. РАЗНИ

Тези правни условия и всички политики или правила за работа, публикувани от нас в Услугите или във връзка с Услугите, представляват цялостното споразумение и договореност между вас и нас. Неупражняването или неприлагането на нашата страна на което и да е право или разпоредба на настоящите Правни условия не означава отказ от такова право или разпоредба. Настоящите Правни условия действат в пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим всички или част от нашите права и задължения на други лица по всяко време. Ние не носим отговорност за загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причини извън нашия контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Правни условия бъде определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, Тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделна от настоящите Правни условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Между вас и нас не се създават никакви отношения на съвместно предприятие, партньорство, заетост или посредничество в резултат на настоящите Правни условия или използването на Услугите. Вие се съгласявате, че настоящите Правни условия няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сме ги изготвили. С настоящото се отказвате от всички защитни механизми, които може да имате въз основа на електронната форма на настоящите Правни условия и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на настоящите Правни условия.

 1. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За да разрешите оплакване във връзка с Услугите или да получите допълнителна информация относно използването на Услугите, моля, свържете се с нас на следния адрес:

Фондация "Диджитал крипто свят"

"Янко Мустаков" 33

Варна 9023

България

[email protected]

en_USEnglish

Ще се радваме да чуем от вас

Влезте в профила си